Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Obvestila


Korupcija v zdravstvu

17.8.2018
Zbornica zagovarja ničelno toleranco do korupcije tako v procesih v zdravstvu kot v odnosih med zdravniki in pacienti. O medijskem navajanju imen zdravnikov, ki naj bi bili vpleteni v koruptivna dejanja, pa zbornica zavzema stališče, ki velja za prebivalce Slovenije, tudi za zdravnike - da velja pravilo nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda.

Preberite več


Odziv Zdravniške zbornice Slovenije na intervju STA z dr. Robido, objavljen 15. 8. 2018

17.8.2018
Presenečeni smo nad vsebino in tonom izjav, ki jih je dr. Robida podal v intervjuju za STA 15. 8. 2018. Vloga Zdravniške zbornice Slovenije je glede urejanja razmer na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami ves čas transparentna in usmerjena v urejanje razmer.

Preberite več


Javni poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij za področji »fizikalne in rehabilitacijske medicine« ter »urologije«

14.8.2018
Na poziv se lahko prijavijo kandidati, ki: izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja, so zaposleni v pooblaščeni ustanovi, kjer se lahko opravlja del specializacije, za katero kandidirajo, in so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju. Rok za prijave je: 11. september 2018.

Preberite več


Vlada spreminja odlok in zvišuje letošnje odhodke ZZZS

27.7.2018
Spremembe odloka bodo omogočile zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS za 35 milijonov evrov, kar je posledica pritoka višjih socialnih prispevkov. Natančen razrez porabe 35 milijonov evrov dodatnih sredstev bo določen v postopku partnerskih dogovarjanj v okviru aneksa 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.

Preberite več


Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za področje »otroške in mladostniške psihiatrije«

25.7.2018
Na poziv se lahko prijavijo kandidati, ki: izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja, so zaposleni v pooblaščeni ustanovi, kjer se lahko opravlja del specializacije, za katero kandidirajo, in so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju. Rok za prijave je: 20. avgust 2018

Preberite več


Obvestilo bodočim zobozdravnikom pripravnikom

19.7.2018
V Uradnem listu Republike Slovenije ( št. 47/18) je bil objavljen nov Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti. Priloga pravilnika je tudi nov program pripravništva doktorjev dentalne medicine, ki na novo uvaja področje splošnega zobozdravstva.

Preberite več

Predsednik DZ sprejel KZO_19 07 2018_splet

Predsednik DZ mag. Matej Tonin sprejel predstavnike Koordinacije zdravniških organizacij

19.7.2018
»Slovensko zdravstvo nujno potrebuje zdravljenje in to čim prej. Pomembno sporočilo je bilo tudi, da je potrebno spodbujati politiko z vseh strani, da je zdravstvo ključna prioriteta, ki jo je treba vključevati v koalicijske pogovore,« je po današnjem sestanku s predstavniki zdravniških organizacij povedal predsednik DZ mag. Matej Tonin.

Preberite več


Predhodni usmerjeni zdravniški pregledi za delovno mesto specializanta

18.7.2018
Na prošnjo kadrovskih služb delodajalcev bodočih specializantov, vse izbrane kandidate pozivamo, da po prejemu sklepa o določitvi delodajalca takoj pokličejo kadrovsko službo in se dogovorijo za zdravniški pregled, da ne bi prihajalo do zamika začetka zaposlitve.

Preberite več

Kompendi_foto_17 07 2018

Izšel Kompendij pripravništva za poklic zdravnik

17.7.2018
Z veseljem vam predstavljamo knjižico Kompendij, v kateri je zajet obseg znanj in veščin, potrebnih za vsakdanje delo v času sekundariata in strokovni izpit. Vsa ta znanja bodo v pomoč tudi v času specializacije, nekatere stvari pa se bodo vtisnile v spomin za celo življenje.

Preberite več


Posledice, ki bi nastale, v kolikor bi MZ vztrajal pri svojem tolmačenju zakonskih in podzakonskih določb

16.7.2018
Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) se odziva na današnje sporočilo za medije Ministrstva za zdravje, ki želi naše navedbe iz današnje izjave za javnost prikazati kot nepravilne. V ZZS zato opozarjamo na morebitne posledice, ki bi nastale, v kolikor bi ministrstvo vztrajalo pri svojem tolmačenju zakonskih in podzakonskih določb.

Preberite več


ZZS ugotavlja, da je MZ sam onemogočil delovaje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni

16.7.2018
Zbornica na podlagi dostopnih podatkov ugotavlja, da je MZ s predlogom »reformne« novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bila sprejeta v letu 2017, samo onemogočilo delovanje pred kratkim ustanovljenega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Vlado v odhajanju pozivamo, da prevzame odgovornost za vse škodljive posledice.

Preberite več


Opozorilo članom pred tveganjem nastanka visokih stroškov zaradi nenamerne sklenitve pogodbe s podjetjem EuroMedi

12.7.2018
Objavljamo vzorec obrazca, ki ga podjetje EuroMedi (European Medical Directory) posreduje zdravnikom in doktorjem dentalne medicine (oziroma njihovim delodajalcem ali njihovim podjetjem). Kdor izpolni in odpošlje obrazec, s tem sklene odplačno pogodbo za objavo svojih podatkov v registru (European Medical Directory) po ceni 977 EUR (+ DDV) na leto.

Preberite več

Novinarska_zobozdravstvo_12 07 2018

V zobozdravstvu manjka do 500 programov otroškega in odraslega zobozdravstva

12.7.2018
Če bi želeli povsem odpraviti čakalne dobe v zobozdravstvu, v Sloveniji manjka do 500 programov otroškega in odraslega zobozdravstva. V pogajanjih z ZZZS bo Odbor za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije zato predlagal financiranje vsaj 100 dodatnih programov otroškega in odraslega zobozdravstva.

Preberite več


Obvestilo pooblaščenim izvajalcem za izvajanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine in izvajalcem, ki bi pooblaščeni izvajalci želeli postati

9.7.2018
V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 6. julija 2018 objavljen Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, katerega priloga je tudi nov program pripravništva doktorjev dentalne medicine. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Preberite več


Zbornica DZ opozorila na sporno določilo Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi

2.7.2018
Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G), ki je v DZ, retroaktivno omogoča, da bodo vabljeni zdravniki izven EU lahko začeli opravljati zdravstveno dejavnost že pred uveljavitvijo tega zakona brez izpolnjevanja vseh pogojev, ki trenutno veljajo. Zbornica je zato opozorila na nevarnosti take dopolnitve zakona.

Preberite več


Javni poziv za izpraševalce na strokovnih izpitih

28.6.2018
Zdravniška zbornica Slovenije objavlja Javni poziv za izpraševalce na strokovnih izpitih. Kot izpraševalce vabimo k sodelovanju vse zainteresirane zdravnike specialiste, ki izpolnjujejo v pozivu navedene pogoje.

Preberite več

EF0I6693 (Small)

Izjava za medije - Zapleti pri zagotavljanju prisotnosti kardiologov na Pediatrični kliniki v Ljubljani

22.6.2018
Ljubljana, 22. 6. 2018 - V zvezi z medijskimi zapisi o tem, da je odstop doc. dr. Anemarije Meglič z mesta strokovne direktorice pediatrične klinike v Ljubljani v povezavi s tem, da naj bi ta odstop sledil informaciji iz ZZS, da ni mogoče zaposliti zdravnika specialista iz BIH, predsednica zbornice podaja naslednjo izjavo.

Preberite več

Seja skupščine_14 06 2018

Skupščina ni podprla razpisa referenduma o odcepitvi zobozdravnikov

15.6.2018
Poslanci iz vrst zobozdravnikov kot tudi večina poslancev iz vrst zdravnikov so na včerajšnji seji skupščine glasovali proti razpisu referenduma o odcepitvi. V razpravi pred glasovanjem je namreč prevladalo stališče, jasno izraženo tudi s strani zobozdravnikov – da referendum ni prava pot za razdružitev zbornic.

Preberite več


Vlada sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018

15.6.2018
V Aneksu št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 se med drugim določi povečanje zdravstvenih programov za določene izvajalce na primarni in sekundarni ravni v višini 1,8 milijona eurov za leto 2018 ter plačilo preseganja za nekatere programe v višini 5,5 milijona eurov.

Preberite več


Obvladovanje stresa ob kriznih dogodkih v zdravniški službi

14.6.2018
Zdravniška zbornica za člane izvaja številne delavnice in druge aktivnosti za obvladovanje stresa ob kriznih dogodkih v zdravniški službi.

Preberite več