Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Stališče Zdravniške zbornice do predloga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti

22.05.2017 17:36
Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) podpira prizadevanja Vlade RS za izboljšanje zdravstvenega sistema, ne moremo pa  podpreti tistih rešitev predloga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti,  ki slabšajo položaj pacientov, še posebej tistih  v manjših občinah, in omejujejo delo mladih zdravnikov. 

Posamezne določbe predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti zaradi  omejevanja podeljevanja koncesij izrazito zmanjšujejo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev.  Koncesije tudi po tem predlogu sprememb ostajajo del javnega zdravstva, zato bi omejevanje podeljevanja koncesij nujno peljalo v siromašenje javnega dela zdravstva in posledično krepitev zasebnega. 

Predlog Zakona določa, da je pogoj za podelitev koncesije ta, da noben zdravstveni dom ali bolnišnica (javni zavod) ne izkaže interesa za izvajanje določenega programa zdravstvenih storitev, kar pa seveda ni za pričakovati.  Podatki o programih zasebnikov s koncesijo kažejo, da ti na programih splošnih ambulant, otroškega in šolskega dispanzerja danes opravijo skoraj 30 odstotkov celotnega programa, koncesionarji  v programih dispanzerjev za ženske pa 27 odstotkov celotnega programa. V zobozdravstvu  zasebniki s koncesijo opravijo kar 53 odstotkov (torej več kot polovico) celotnega programa. Na sekundarnem nivoju specialističnih ambulant pa danes zasebniki s koncesijo opravijo 19,2 odstotka vseh opravljenih pregledov v javni zdravstveni mreži.  Glede na to, da trenutno v Sloveniji primanjkuje približno 1500 zdravnikov,  bi omejevanje možnosti dostopa do koncesijskih storitev nujno sprožilo podaljševanje čakalnih vrst v primarnem in sekundarnem zdravstvu. 
 
ZZS nasprotuje določbi, ki opredeljuje vlogo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (zdravstveni delavec, odgovoren za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti) in še posebej določilu, da lahko to vlogo prevzame zdravnik šele po petih letih od pridobitve licence. Ta določba prav tako omejujejo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in diskriminira mlade zdravnike.  

Predlog je sporen, ker zdravniki, kljub pridobitvi licence,  ne bi mogli samostojno opravljati dela kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti. To bi bilo pogubno predvsem za paciente iz manjših krajev, ki trenutnega pomanjkanja zdravnikov ne bi mogli reševati z mladimi zdravniki.   Mladi specialisti, ki bi bili pripravljeni oditi v te kraje kot koncesionarji oziroma odgovorni nosilci dejavnosti, te možnosti ne  bodo imeli vsaj pet let po pridobitvi licence.  Delo mladih zdravnikov bi bilo tako po sprejetju  predlaganega Zakona o zdravstveni dejavnosti izrazito omejeno, kar bi zagotovo povečalo odliv mladih zdravnikov v tujino. 

Predlagane rešitve so z vidika dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev in odnosa do mladih zdravnikov sporne in v nasprotju s cilji predlaganih sprememb. Spremembe bi ošibile sistem javnega zdravstva, destimulirale mlade zdravnike za delo v javno financiranem delu slovenskega zdravstva in posledično še zmanjšale dostopnost zdravstvenih storitev in podaljšale čakalne vrste.  Zdravniška zbornica zato v interesu javnega zdravstva in pacientov pričakuje, da bodo poslanci Državnega zbora RS upoštevali temeljne pripombe, ki jih podaja ZZS,  in v skladu z njimi pripravili celovit predlog sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti.