Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Obvestila


Na Zdravniški zbornici Slovenije intenzivno potekajo aktivnosti v zvezi z domnevno sporno prakso zdravnika Janeza Zimmermanna, dr. med.

15.6.2016
V Ljubljani, 15. junija 2016 – Odbor za strokovno medicinska vprašanja pri zbornici vodi vse potrebne aktivnosti za kar najhitrejšo izpeljavo izrednega strokovnega nadzora. Imenovana sta nadzorna zdravnika: izr. prof. dr. Vojko Flis, dr. med. in prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med. Pristojne institucije smo zaprosili za ustrezno dokumentacijo, zdravnika Janeza Zimmermanna, dr. med., pa smo zaprosili za podatek o mestu izvajanja zdravstvene dejavnosti, kjer bomo lahko izvedli izredni strokovni nadzor.

Preberite več


Podelitev licenčnih listin in potrdil o opravljenem specialističnem izpitu

14.6.2016
Zdravniška zbornica Slovenije je v torek, 14. junija 2016, organizirala svečano podelitev licenčnih listin in potrdil o opravljenem specialističnem izpitu. Podelitve se je udeležilo skupaj več kot 150 specialistov, njihovih sorodnikov in prijateljev. Listine so specialistom podelili podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije asist. Valentin Sojar, dr. med., predsednica Sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov izr. prof. dr. Bojana Beović, dr. med. in član Odbora za zobozdravstvo doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med.

Preberite več


Prva seja skupščine ZZS

13.6.2016
Ljubljana, 10. junija 2016 – Včeraj je na Zdravniški zbornici Slovenije potekala prva seja skupščine novoizvoljenih poslancev za mandatno obdobje 2016–2020. Za predsednika skupščine ZZS je bil izvoljen mag. Marko Bitenc, dr. med., za podpredsednika pa Matevž Janc, dr. dent. med.

Preberite več


83. redna seja skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

8.6.2016
V četrtek, 9. junija, ob 16.00 uri bo v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije potekala 83. redno seje skupščine Zdravniške zbornice Slovenije. Za 83. redno sejo skupščine ZZS je predlagan naslednji dnevni red: Poročilo volilne komisije; Predstavitev in izvolitev predsednika skupščine, podpredsednika skupščine, volilne komisije ter nadzornega odbora; Vprašanja, predlogi, pobude poslank in poslancev skupščine ZZS.

Preberite več


Pogovor Janeza Zimmermanna, dr. med., s predsednikom Zdravniške zbornice Slovenije

6.6.2016
V Ljubljani, 6. 6. 2016 – Danes se je na zbornici na povabilo njenega predsednika oglasil na pogovor Janez Zimmermann, dr. med., v zvezi z odmevnim primerom domnevno nepravilnega zdravljenja.

Preberite več


Poziv Ministrstva za zdravje zdravnikom h kandidaturi za člane zdravniške komisije

31.5.2016
Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirane zdravnike, da kandidirajo za člana zdravniške komisije na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Seznanjamo vas z dopisom Direktorata za zdravstveno varstvo MZ RS o imenovanju zdravniške komisije na podlagi 92. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 54/15).

Preberite več


Izjava Zdravniške zbornice Slovenije na kazensko ovadbo dveh zdravnic

30.5.2016
Zdravniška zbornica Slovenije uradno ni seznanjena z kazenskimi ovadbami dveh zdravnic na Nevrološki kliniki. Zbornica spremlja dogajanja in postopke pravosodnih organov, ki so nam za zdaj dosegljivi le preko medijev. Tožilec ZZS bo po uradni dolžnosti zaprosil Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani za posredovanje podatkov, potrebnih za morebitno uvedbo postopkov pri ZZS.

Preberite več


Pravica do znižane članarine v letu 2015

25.5.2016
Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije je na svoji 9. korespondenčni seji, ki je potekala 9. 5. 2016, sprejel sklep, da se članom in članicam, ki so bili v letu 2015 upravičeni do znižane članarine iz naslova koriščenja starševskega dopusta ter daljše odsotnosti zaradi bolezni, pri obračunu članarine za leto 2016 naredi poračun preplačane članarine iz leta 2015.

Preberite več


IX. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije

20.5.2016
Svetovni slovenski kongres vas vljudno vabi na IX. konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki bo potekala 26. in 27. maja 2016 na Zdravniški zbornici Slovenije in predstavništvu Krke, d.d. Novo mesto v Ljubljani. Častni pokrovitelj konference je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

Preberite več


AKTUALNO – REZULTATI VOLITEV!

12.5.2016
Volitve predsednika zbornice niso uspele, saj se glasovanja ni udeležilo vsaj 50 % članov zbornice z volilno pravico.

Preberite več


Vabilo na literarni večer

3.5.2016
Vljudno vabljeni na predstavitev knjige Eros in Psihe avtorja akad. prof. dr. Marjana Kordaša, dr. med., člana uredniškega odbora revije Isis. Literarni večer bo v četrtek, 5. maja 2016, ob 18. uri v Klubu Domus Medica, ZZS, Dunajska c. 162, Ljubljana.

Preberite več


POROD V SLOVENIJI JE VAREN

22.4.2016
Ljubljana, 21. aprila 2016 – Na današnji novinarski konferenci so spregovorili prim. Andrej Možina, dr. med. iz Zdravniške zbornice Slovenije, mag. Gorazd Kavšek, dr. med. iz Združenja za perinatalno medicino Slovenije, asist. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med. iz Razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo in doc. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med. iz UKC Ljubljana SPS Ginekološka klinika. Slovensko javnost so opozorili, da je rojevanje v Sloveniji varnejše kot v večini držav Evropske unije in v svetu. Zaradi nedavnih dogodkov v porodništvu so na konferenci spregovorili tudi o predlogu nekrivdnih odškodnin. Slovenska perinatologija dosega izjemne rezultate.

Preberite več


Razpis zdravniških specializacij

19.4.2016
V ponedeljek, 18. 4. 2016 je potekalo javno odpiranje vlog prispelih na razpise zdravniških specializacij 1-2016. Za potrebe javne zdravstvene mreže je bilo razpisanih 261 specializacij, Zbornica je prejela 257 vlog, nezasedenih je ostalo še 78 mest.

Preberite več


Zdravniška zbornica Slovenije ostro protestira nameri vodstva UKC MB, da redno zaposlene zdravstvene delavce pošlje na intenzivni tečaj hrvaškega jezika

13.4.2016
V Ljubljani – 13. april 2016 – Zdravniki iz UKC Maribor so nas obvestili o nameri vodstva UKC MB, da redno zaposlene zdravstvene delavce, ki ne govorijo hrvaško, pošljejo na intenzivni tečaj hrvaškega jezika. Dejstvo ostaja, da specialisti anesteziologi iz KBC Reka, ki delajo preko posredniškega podjetja, ne znajo slovensko in pri svojem delu slovenskega jezika ne uporabljajo. Znanje domačega jezika je predpogoj za uspešno sporazumevanje z bolniki in varno medicinsko oskrbo. Poleg tega pa morajo slovenski bolniki pojasnila o zdravljenju prejeti v slovenščini.

Preberite več


Javni razpis specializacij zdravnikov 2016

1.4.2016
Z dnem 1. 4. 2016 so odprti naslednji javni razpisi specializacij za področja medicine: 1. Javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže, 2. Javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe znanega plačnika, 3. Javni razpis specializacij zdravnikov za urgentno medicino za zdravnike z licenco iz družinske medicine ali splošne kirurgije za znanega plačnika.

Preberite več


Pripravljen je nov kodeks zdravniške etike

30.3.2016
V Ljubljani – 30. marec 2016 – Včeraj je v Modri dvorani ZZS potekala seja skupščine Zdravniške zbornice Slovenije. Poslanci so obravnavali naslednje točke dnevnega reda: Kodeks zdravniške etike, finančno poslovanje Zdravniške zbornice Slovenije v letu 2015, Poročilo o skrbstvenem skladu, Finančni načrt za leto 2016, Poročilo mednarodne komisije o programu otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana, Poročilo glede kadrovske problematike UKC Maribor na področju anesteziologije, intenzivne medicine in terapije bolečin.

Preberite več


REDNA SEJA SKUPŠČINE ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

25.3.2016
81. redna sejo skupščine Zdravniške zbornice Slovenije bo v torek, 29. marca, ob 14.00 uri, v Modri dvorani, Dunajska 162, Ljubljana. Poslanci in poslanke bodo obravnavali nov predlog Kodeksa zdravniške etike, predstavljeno bo poslovanje zbornice v letih 2012–2016 ter nekateri odmevnejši primeri, kot na primer Poročilo mednarodne komisije o programu otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana in kadrovska problematika UKC Maribor na področju anesteziologije, intenzivne medicine in terapije bolečine.

Preberite več


Obisk delegacije Hrvaške zdravniške zbornice

22.3.2016
Na Zdravniški zbornici Slovenije je bila v torek, 15. marca 2016, na obisku delegacija Hrvaške zdravniške zbornice v sestavi: mr. Trpimir Goluža, dr. med., predsednik zbornice, dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med., prvi podpredsednik zbornice, prim. Boris Ujević, dr. med., namestnik predsednika odbora za izobraževanje zdravnikov, in Ivan Raguž, dr. med., predsednik odbora za mednarodno sodelovanje.

Preberite več


Opravljanje dela specializacije v tujini

11.3.2016
Komisija za podiplomsko usposabljanje je na svoji 39. seji dne 25.2.2016 sprejela naslednji sklep: »Specializant lahko tekom specializacije opravlja del kroženj v tujini do največ 1 leta. Od tega mora biti vsaj četrtina predlaganega kroženja v tujini iz ožje specialnosti specializanta. Glavni mentor mora v vlogi za specializantovo kroženje v tujini izčrpno utemeljiti namen kroženja v tujini in prednosti predlaganega usposabljanja v tujini ter kakšen doprinos bo tako kroženje v tujini imelo za javno zdravstvo v Sloveniji.«

Preberite več