Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Pripravništvo

Pred začetkom opravljanja pripravništva se zobozdravnik vpiše v register zdravnikov/včlani v zbornico. Več informacij najdete tukaj.

Obveznost zobozdravniškega pripravništva določa Zakon o zdravniški službi. Oseba, ki je pridobila strokovni naslov doktor dentalne medicine, se zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom. Po zaključenem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zobozdravnik lahko pridobi licenco za samostojno delo na področju dentalne medicine.

Zobozdravniki, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo ˝doktor dentalne medicine˝, imajo status zobozdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.


Spremembe v noveli Zakona o zdravniški službi

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17) v 25. členu določa, da se sredstva za za mentorstvo pripravnikom in sekundarijem zagotovijo iz proračuna RS.

Trenutno ministrstvo za zdravje pripravlja pravilnik, ki bo natančneje določal način zagotavljanja sredstev za plačilo mentorjev.

Povzetek zakona:

"25. člen
Sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dentalne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije."

Program pripravništva

Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravje.

Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik / zobozdravnica

List o pripravništvu in praktičnem usposabljanju ter Poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva


Mentorji pripravnikom

Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja.

Pogoji za imenovanje mentorjev


Pooblaščeni izvajalci

Pripravništvo se opravlja v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in v drugih zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje pripravništva ter so na predlog zbornice pooblaščeni s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje pripravništva zobozdravnikov

Vloga za pridobitev pooblastila

Informacije: Tatjana Paradžik, tel. 01 307 21 66, e-pošta: Tatjana ParadžikPoziv pripravnikom za posredovanje dogovorjenih kroženj

Zdravniška zbornica Slovenije ima javna pooblastila za vodenje pripravništva za zobozdravnike. Ker želi zbornica voditi in urediti kroženja pripravnikov KAR SE DA PRAKTIČNO IN PREGLEDNO, smo se v tem letu lotili elektronskega beleženja zasedenosti pripravniških mest.

Zbornica bo z Vašo pomočjo dobila dejansko stanje zasedenosti pripravniških delovnih mest, ki bodo objavljena na spletni strani in bodo osnova za nadaljnje ELEKTRONSKO razporejanje pripravnikov preko zbornice.

Prosimo Vas, da dogovorjena kroženja (takoj ko uskladite program kroženja) vnesete v tabelo za vnos kroženj in jih posredujete Maji Horvat

Za vaše sodelovanje se Vam lepo zahvaljujemo.


Prosta pripravniška delovna mesta - poziv ustanovam

Na podlagi zbranih podatkov o kroženjih pripravnikov zobozdravnikov objavljamo tabele prostih pripravniških mest po pooblaščenih ustanovah glede na posamezna področja.

Zaradi uskladitve podatkov iz registra zbornice in posameznih ustanov, pooblaščene ustanove naprošamo, da preverijo stanje prostih mest po posameznih tednih. Objavljeno število v posameznem tednu pomeni vsa prosta mesta glede na celotno število pripravniških mest, ki jih ima ustanova na podlagi pooblastila ne glede na področja

V kolikor objavljeno število prostih mest ni pravo, nam prosimo sporočite sledeče:
• Ime in priimek pripravnika
• Področje kroženja
• Termin kroženja (od – do)

Spremembe nam posredujte na mail: Maja Horvat najkasneje do 22.12.2017.

Za dostop do objavljenih prostih mest kliknite povezavo: 

Prosta mesta