Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Razpisi specializacij

Aktualni razpisi, stanje prijav, obrazci, arhiv preteklih razpisov.

Preberi več

Seznam specializacij

Vsebine, pooblaščeni izvajalci in obrazci. List zdravnika specializanta.

Preberi več

Navodila

Potek in navodila za opravljanje specializacije.

Preberi več

Javljanje potreb po specialistih 2018

Obvestilo:

Obveščam vas, da je Ministrstvo za zdravje podaljšalo rok za vnos potreb do 22.12.2017.

Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi 9. člen Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS) zbira potrebe po posameznih vrstah specializacij od izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. S spremembo zakonodaje je v veljavi tudi nov način sporočanja potreb po specialistih (zdravnikih in zobozdravnikih).

Prosimo vas, da nam sporočite le potrebe za nadomeščanje specialistov zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo storitve, plačane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vpišite le potrebe, za katere nimate predvidenega nadomestila s specializanti.

NAVODILA ZA VPISOVANJE POTREB PO SPECIALISTIH

Potrebe vpišete preko OBRAZCA (povezava spodaj). V kolikor potrebujete dodatne informacije v zvezi s tehničnimi težavami pri vnosu potreb se prosimo obrnite na Zdravniško zbornico Slovenije (ga. Maja Benedičič tel.: 01 307 21 43, ali e-mail: Maja Benedičič), v primeru dodatnih vprašanj v zvezi z načinom javljanja potreb pa se prosimo obrnite na Ministrstvo za zdravje (ga. Tina Jamšek, tel.: 01 478 69 01 ali e-mail Tina Jamšek).

OBRAZEC ZA JAVLJANJE POTREB - prosimo uporabite brskalnik Chrome ali Edge

Za morebitno pomoč pri izpolnjevanju potreb po specialistih za leto 2018 dodajamo pregled predvidenih zaključkov specializacij po posameznih vrstah specializacij, regijah in letih predvidenega zaključka specializacij.

PREDVIDENI ZAKLJUČKI SPECIALIZACIJ


Glavni mentorji, koordinatorji in nadzorniki kakovosti

Pogoji za imenovanje, pravice in dolžnosti glavnih mentorjev, koordinatorjev in nadzornikov kakovosti so opredeljeni v Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij.

Financiranje specializacij

Preberi več

E-list

E-list specializanta je spletna aplikacija za vpisovanje evidenc o opravljenem usposabljanju tekom specializacije.

VSTOPI