Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Predsednica zbornice

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., specialistka psihiatrije

Generalni sekretar

Iztok Kos, dr. med.

 

Predsednica

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.

Tajništvo

Katja Martinc

Tel.: 01 307 21 02

E-pošta: Katja Martinc

Generalni sekretar

Iztok Kos, dr.med.

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Iztok Kos

Tajništvo

Uradne ure

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek: od 9.00 do 12.00; četrtek: od 13.00 do 16.00

E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si

Tajnica generalnega sekretarja zbornice

Anja Bergant

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Anja Bergant

Referentka

Milica Trenkič

Tel.: 01 307 21 00

E-pošta: Milica Trenkič

Podpredsednika zbornice

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.

prim. asist. Dean Klančič, dr. med., specialist splošne medicine 

Tajništvo

Katja Martinc

Tel.: 01 307 21 02

E-pošta: Katja Martinc

Pripombe ZZS na osnutek Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih

27.02.2017 15:45
 

V skladu s predvidenim rokom smo danes na Ministrstvo za zdravje poslali pripombe
Zdravniške zbornice Slovenije na osnutek Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih. Kot predsednica ZZS sem potrdila tudi predloge, ki jih je pripravila Koordinacija zdravniških organizacij.


V nadaljevanju povzemam besedilo naših pripomb:

  • Če gre pri RSK-jih za najvišji avtonomni organ določene stroke, potem je potrebno s pravilnikom zagotoviti zastopanost vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Zato predlagamo, da je vsaj tretjina članov RSK-jev iz neterciarnih ustanov ali fakultet.
  • Predlagamo opcijo, da se za sedež RSK-ja lahko določi tudi zavod, v katerem je zaposlen predsednik RSK-ja.
  • Trenutno so predlagatelji članov RSK-ja le terciarne ustanove, zbornice z javnim pooblastilom, SZD in javni visokošolski zavodi, ne pa tudi bolnišnice in zdravstveni domovi. Menimo, da je tudi njim potrebno dati možnost predlaganja članov. Nadalje menimo, da ni smotrno, da imajo javni visokošolski zavodi pravico predlagati do tri člane.
  • Mandat članov v trajanju 6 let je predolg, zato predlagamo, da mandat traja 4 leta. Naloge RSK-ja so preveč ozko usmerjene. Predlagamo dopolnitev z določbo, da RSK skrbi za skladen in enakomeren razvoj stroke na vseh nivojih zdravstvenega varstva in v vseh ustanovah (tudi v regijskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih).
  • Pravilnik specifično omenjena predsednika in namestnika. Predlagamo določbo, da mora vsaj eden izmed njiju prihajati iz neterciarne ustanove.
  • Predlagamo spremembo, da bi morale biti odločitve sprejete z večino vseh članov RSK-ja. Odločitve morajo namreč predstavljati konsenz in ne preglasovanje posameznih članov.